Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PURE SHOP aps

 Her kan du læse, hvordan PURE SHOP håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

PURE SHOP er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

pure shop aps

Grønnegade 35

1107 København K

CVR-nr.: 36067926

 Telefon: 33 17 00 70

 Mail: mail@pureshop.dk         

 

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen
 • Besøg på hjemmeside og webshop

 

Når du besøger vores hjemmeside og bestiller varer på vores webshop indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

 

 • type af browser
 • søgetermer
 • IP-adresse
 • netværkslokation
 • informationer om computer

 

Formålet med indsamlingen.

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via eks. Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

 

Retsgrundlaget:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Modtagere af oplysninger:

Eksterne samarbejdspartnere som f.eks. vores webmaster til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

 

 • Køb eller kommunikation via hjemmeside

 

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, som du selv angiver:

 • navn og adresse
 • mailadresse
 • telefonnummer
 • betalingsmåde
 • leveringsønsker
 • IP-adresse

 

 Formålet med indsamlingen:

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

 

Retsgrundlaget:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

 

Modtagere af oplysninger: PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

 

Opbevaring af oplysninger:

Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

 

 • Tilmelding af nyhedsbrev

 

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:

 • navn
 • adresse
 • mailadresse
 • evt. mobilnummer

 

 Formålet med indsamlingen:

At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.

 

Retsgrundlaget: Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum:

Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

 

 • Dine rettigheder

 

 Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

 

 • Sikkerhed

 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

 • Klageinstans

 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

ANGÅENDE FACEBOOK:

 • Når man besøger vores Facebook-side:
  Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.
 • De konkrete Facebook-sider administreret af firmanavn er: "pureshopskincare"
 • Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
  Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 
 • Kategorier af personoplysninger og deres kilde
  Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.
 • Modtagere af personoplysninger
  De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.
 • Opbevaring af personoplysninger
  Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.
 • Automatisk afgørelser og profilering
  Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.
 • Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.
 • at du fastgør opslag på dine Facebooksider (du fastgør opslag ved at trykke på de de små prikker i højre hjørne af opslag) : 

Vi har pt. ingen indflydelse på den del af de indsamlede personoplysninger, som Facebook behandler. Indtil vi får mulighed for dette, er besøg på vores Facebook-side derfor behæftet med en vis usikkerhed for behandlingen af personoplysninger.

Juni 2018